21e-eeuwse vaardigheden: NWO biedt webinars met onderzoeksopbrengsten

Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen voldoende zijn toegerust voor een plek in de samenleving? En hoe zorgen we ervoor dat mensen hun kennis en kunde op peil houden tijdens hun loopbaan? Tijdens vier webinars duiken onderzoekers, docenten, betrokken partners en beleidsmakers in de analyses en toepassingen van onderzoek naar 21e-eeuwse vaardigheden. Dit meldt NWO.

Het antwoord op bovenstaande vragen, die aan de basis liggen van ons onderwijs, is niet makkelijker geworden. Ontwikkelingen gaan zó snel dat lastig is te voorspellen hoe de samenleving er over tien, twintig jaar uitziet. Een antwoord is: vaardigheden aanleren waarmee je je snel kunt aanpassen aan veranderende omstandigheden. Vaardigheden waarmee je goed uit de voeten kunt in de toekomstige samenleving, zoals creativiteit, kritisch denken, samenwerken en digitale geletterdheid. In deze onderzoeken samengenomen onder de noemer 21e-eeuwse vaardigheden.
 
Op 4, 5, 6 en 7 oktober duiken onderzoekers, docenten, betrokken partners en beleidsmakers in de analyses en toepassingen van dit onderzoek naar 21e-eeuwse vaardigheden. In vier webinars en een plenaire bijeenkomst presenteren we de resultaten en gaan we gezamenlijk aan de slag met de opbrengsten van de onderzoeken. Welke resultaten uit het onderzoeksprogramma 21e-eeuwse vaardigheden gaat u toepassen? We nodigen u van harte uit voor een webinar naar keuze en de plenaire kennisbijeenkomst: 
  • Maandag 4 oktober 16.00 – 17.00 uur: Leren om biases in redeneren en beslissen te vermijden
  • Dinsdag 5 oktober 16.00 – 17.00 uur: Co-design with kids
  • Dinsdag 5 oktober 16.00 – 17.00 uur: eSkills op de werkvloer
  • Woensdag 6 oktober 16.00 – 17.00 uur: Reflectie in het technisch mbo
  • Donderdag 7 oktober 15.00 – 17.00 uur: Kennisbijeenkomst 21e-eeuwse vaardigheden: onderzoek en toepassing
 
Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden is te vinden via deze link.
 
Door: Nationale Onderwijsgids