Eindexamenscholieren klagen 'steeds inhoudelijker' bij het LAKS

Het LAKS krijgt naarmate de eindexamenperiode vordert, steeds inhoudelijkere klachten over de eindtoetsen binnen van scholieren, ziet bestuurslid Myriam van de Wiel. Leerlingen melden steeds specifieker wat ze moeilijk vonden bij een examen, inclusief de precieze vraag en uitleg.

Dat zorgt dat het Landelijk Aktie Komitee Scholieren ook een snelle en heldere terugkoppeling kan geven aan het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Eventueel kan een correctievoorschrift dan snel worden aangepast naar aanleiding van de klacht. "Of het blijkt dat de vraag wel klopt, dan kunnen wij de uitleg van het CvTE weer snel terugkoppelen aan onze achterban", legt Van de Wiel uit.

Rustige en inhoudelijker

Ondanks dat scholieren nog steeds bij het LAKS "klagen om het klagen", is het bestuurslid blij te zien dat het iets rustiger wordt. En inhoudelijker dus, zoals over vraag 2 van het biologie-examen van havo op donderdag. "Die vonden veel mensen moeilijk." Vwo'ers hadden problemen met de moeilijkheidsgraad van het examen Duits, vmbo'ers hadden moeite met Engels. "Maar gezien het hoge aantal dat Engels moest maken, ligt het klaagpercentage laag."

Overigens ligt het LAKS dit jaar nog steeds op koers om een recordaantal klachten in de eerste ronde eindexamens binnen te halen. De teller gaat op deze achtste eindexamendag richting de 190.000 klachten, het record ligt rond de 204.000 aan het einde van een eerste eindexamenperiode.

Door: ANP