Tien jaar eindexamensite: vooral biologie en Engels veel geoefend

Vanaf volgende week beginnen de centrale eindexamens. Via eindexamensite.nl kunnen scholieren dagelijks online examenstof oefenen, waarmee leerlingen hun slagingskansen aanzienlijk vergroten. Oefenen gebeurt op thema en, naarmate het jaar vordert, met het hele examen. In de afgelopen tien jaar van eindexamensite staan de vakken Engels en Biologie permanent in de top drie. Dit meldt eindexamensite.nl.

Met de digitale applicatie van Eindexamensite.nl oefenen leerlingen met oefenexamens. Leerlingen oefenen doelgericht doordat direct zichtbaar is waar ze goed of slecht op scoren. Docenten houden de voortgang bij middels een leerlingvolgsysteem.
 

Biologie tien jaar topscorer

Het afgelopen jaar is eindexamensite door steeds meer scholen ‘ontdekt’. Dit jaar wordt het meest geoefend met Engels, gevolgd door Nederlands, Biologie, Duits, Economie en Wiskunde. Tien jaar geleden stond Nederlands bovenaan, gevolgd door Wiskunde, Engels, Economie, Biologie en Aardrijkskunde. Buiten de verplichte vakken Engels, Nederlands en Wiskunde wordt het meest geoefend in Biologie, Duits, Economie en Wiskunde. In 2011 waren dat Economie, Biologie en Aardrijkskunde.
 
Waar eerst werd getraind op ‘wát moet ik weten’, is de aandacht op eindexamensite.nl jaren geleden verlegd naar het oefenen van oude examens. Daardoor zijn leerlingen beter voorbereid. Ze raken bekend met de vorm van vragen stellen en het niveau. Bovendien kunnen docent én leerling lacunes vroegtijdig signaleren en daar extra op trainen. Door de planning op eindexamensite.nl komen alle onderwerpen tijdig aan bod.
 
Door: Nationale Onderwijsgids