Meeste ouders bezorgd over corona in de klas, maar testbereidheid is beperkt

Ondanks toenemende zorgen over coronabesmetting op school is een kwart van de ouders bij een positief coronageval in de klas niet bereid hun kind te laten testen. Zij kiezen liever voor een quarantaine van tien dagen. Nog eens 24 procent wil alleen laten testen als het kind klachten heeft. De testbereidheid van ouders is dus beperkt. Deze cijfers komen uit een onderzoek van Ouders & Onderwijs onder ouders van kinderen in de schoolgaande leeftijd. Dit meldt Ouders & Onderwijs.

60 procent van de ouders maakt zich zorgen dat hun kind op school misschien besmet raakt met het coronavirus. Dit percentage is toegenomen sinds de zomervakantie. Toen lag dat percentage onder de 40 procent.

Maatregelen

De meerderheid van de ouders vindt de huidige maatregelen op scholen voldoende. De meeste ouders met een kind in het basisonderwijs vinden het niet nodig dat de maatregelen uitgebreid worden. Meer dan de helft is tegenstander van het dragen van een mondkapje, het houden van 1,5 meter tussen leerlingen en het halveren van klassen. Een lichte meerderheid ziet wel voordelen in het werken in vaste groepjes om contacten te beperken.

Over de nieuwste aanscherping in het basisonderwijs - het thuishouden van een kind met neusverkoudheid - zijn ouders verdeeld: 42 procent van de ouders vindt dit een te strenge aanpassing van de maatregelen, 45 procent is het eens met deze verscherpte maatregel. Ouders met een kind op het voortgezet onderwijs zijn vaker voorstander van (extra) maatregelen. Bijna de helft vindt dat contact tussen leerlingen beperkt moet worden door te werken in vaste groepjes. Ook staan zij positief tegenover het halveren van klassen, het dragen van een mondkapje en 1,5 meter afstand houden.

Zelftest

Binnenkort starten scholen met zelftests. Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de ouders in het voortgezet onderwijs positief is over de mogelijkheid voor leerlingen om vrijwillig een zelftest te doen op school: 49 procent is voorstander, 27 procent is tegen.

61 procent ouders te maken met thuisblijvend kind

Ruim zestig procent van de ouders heeft een kind thuis gehad sinds de (gedeeltelijke) heropening van de scholen. Op het basisonderwijs komt dat vooral omdat het kind coronasymptomen had (30 procent). Op het voortgezet onderwijs waren de meeste kinderen thuis door uitval van leraren (34 procent). Daarnaast zag een groep ouders hun kind in quarantaine gaan: 17 procent in het basisonderwijs, 11 procent in het voortgezet onderwijs. 

Voor de meeste kinderen die in verband met corona moeten thuisblijven gaat het onderwijs gelukkig gewoon door. Op de basisschool krijgen leerlingen vooral huiswerk mee van school. Op het voortgezet onderwijs gaat volgt 62 procent lessen via een livestream en krijgt 45 procent huiswerk via een online leerling- of huiswerksysteem.

Door: Nationale Onderwijsgids