Verlenging regeling Extra Hulp voor de Klas

In het Nationaal Programma Onderwijs is voor de verlenging van de subsidieregeling Extra Hulp voor de Klas tot en met eind 2021 nogmaals 210 miljoen euro opgenomen voor het po, vo en mbo. Dit extra geld is bedoeld om de continuïteit van het onderwijs en de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen door middel van de inzet van (extra) personeel. Binnenkort wordt de regeling gepubliceerd en kan (opnieuw) een aanvraag worden ingediend. Dit meldt het ministerie van Onderwijs.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-i) zorgt voor een aanvraagformulier waarmee de oorspronkelijke aanvraag verlengd kan worden en de hoogte van het aan te vragen subsidiebedrag aangegeven kan worden of indien gewenst bijgesteld kan worden. Aangeraden wordt om alvast na te gaan of bijstelling van de aanvraag wenselijk is.
 

Korte aanvraagperiode

De aanvraagperiode zal ook deze keer relatief kort zijn. Er is dan immers voor de zomervakantie duidelijkheid op hoeveel subsidie gerkeend kan worden. De wijze waarop een verlenging van de aanvraag of een nieuwe aanvraag gedaan kan worden, wordt binnenkort gepubliceerd op de website van DUS-I.
 
Door: Nationale Onderwijsgids