Inspectie: Scholen worden in 2021/2022 niet beoordeeld op onderwijsresultaten

Komend schooljaar past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. Scholen worden in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten. De inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

In de oordelen houdt de inspectie nu ook al rekening met de omstandigheden, bijvoorbeeld ten aanzien van onderwijstijd. Komend schooljaar willen zij dat ook doen ten aanzien van de onderwijsresultaten. Daarbij gaat het om de resultaten van onder meer de eindtoets en het eindexamen. De beperkingen als gevolg van het coronavirus beïnvloeden immers deze resultaten, en deze invloed ligt voor een deel buiten de invloedssfeer van besturen en scholen.
 

Geen oordeel, wel analyse resultaten

Leerlingen hebben recht op goed onderwijs en besturen en scholen hebben recht op een fair oordeel. Daarom zal de Onderwijsinspectie het komend schooljaar (2021/2022) geen oordelen geven op de onderwijsresultaten (standaard OR1 uit het onderzoekskader van de inspectie). Dit geldt voor de onderzoeken die zij doen op scholen en afdelingen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs.
 

Onderzoek bij risico’s

Toch blijft de inspectie de onderwijsresultaten ook komend schooljaar nauwgezet volgen. Ze nemen de onderwijsresultaten mee in de risicodetectie. Waar risico’s gesignaleerd worden, wordt ook in schooljaar 2021/2022 risicogericht kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Dit kan op school- of afdelingsniveau nog steeds leiden tot het oordeel Onvoldoende of oordeel Zeer zwak. Bij dit oordeel tellen de onderwijsresultaten niet mee, aldus de inspectie.
 
Daarbij is van belang dat scholen die mede op basis van de onderwijsresultaten risico’s laten zien, te zijner tijd kunnen aanhaken bij het Nationaal Programma Onderwijs na Corona. Besturen en scholen met resultaten die zorgelijk zijn, konden bovendien ook voor de coronacrisis al deelnemen aan het programma ‘Goed worden goed blijven’ (primair onderwijs)  of ‘Leren verbeteren’ (voortgezet onderwijs) met de daarbij behorende monitoring.
 
Door: Nationale Onderwijsgids