SRVO presenteert vernieuwde beroepsstandaard voor schoolleiders

Bewust werken aan je eigen professionele ontwikkeling als schoolleider in het voorgezet onderwijs, hoe doe je dat? De vernieuwde Beroepsstandaard schoolleiders VO is bedoeld om schoolleiders hierin te ondersteunen zodat zij gemakkelijk en laagdrempelig zelf aan de slag kunnen. Het is een handzaam, kleurrijk en gemakkelijk te lezen boekje. Dit meldt het Schoolleidersregister VO (SRVO). 

Op maandag 25 januari 2020 lanceert SRVO de beroepsstandaard met een online evenement, waar men bij kan zijn via een livestream. Vooraf wordt het boekje naar alle scholen opgestuurd. Tijdens de livestream vertellen schoolleiders en een bestuurder hoe zij de beroepsstandaard zelf toepassen. Aanmelden kan via www.schoolleidersregistervo.nl. 
 
Om een gedeeld beeld te hebben van het vak van schoolleider is het goed om als beroepsgroep een handvat te hebben. In 2014 verscheen de eerste versie van de beroepsstandaard. Noortje Schadenberg, directeur van het SRVO: “We gingen toen uit van competenties, bekwaamheden en professionele normen. Voor sommige schoolleiders kwam dit wat statisch over, terwijl we juist het eigenaarschap over de eigen ontwikkeling willen stimuleren. Daarom hebben we nu gekozen voor de benamingen leiderschapspraktijken en persoonlijke kwaliteiten. Deze zijn herkenbaarder en meer open voor eigen invulling. Bovendien stimuleren ze gespreid leiderschap: niemand is goed in alles, dus je moet ook de juiste mensen om je heen kunnen verzamelen.” 
 
Ook is er aandacht voor de verbinding van persoonlijke ontwikkeling met de schoolontwikkeling en strategisch personeelsbeleid (SHRM). Ten slotte is de definitie van schoolleider aangescherpt: het is nu duidelijker dat óók teamleiders en afdelingsleiders bij de beroepsgroep van schoolleiders horen, zij geven immers direct leiding aan de docententeams. 
 

Goed voorbeeld doet goed volgen 

SRVO helpt de schoolleiders ook met andere instrumenten om aan hun ontwikkeling te werken. Noortje: “We hebben een opleidingscatalogus, een zelfscan, je kunt een portfolio maken en bijhouden. Ook organiseren we reflectiegesprekken om schoolleiders op zichzelf te laten reflecteren – en om te netwerken. Alles om onze professionele ontwikkeling als schoolleiders zichtbaar te kunnen maken naar de buitenwereld. Goede voorbeelden krijgen vaak navolging!” 
 
Tot slot is de beroepsstandaard niet alleen nuttig voor de schoolleider zelf, maar ook bij vacatures of herinrichting van de organisatiestructuur. Als een schoolleiding merkt dat er andere of nieuwe kennis en vaardigheden nodig zijn, kan de beroepsstandaard input geven voor vacatureteksten, zoals: ‘We zoeken iemand met ervaring in het cyclisch evalueren van het onderwijs, met probleemoplossende expertise en een optimistische inslag.’ Deze aspecten en andere voorbeelden zijn verder uitgewerkt in de beroepsstandaard.  
 
Door: Nationale Onderwijsgids