Middelbare scholen moeten tijd nemen om anderhalvemeterregels door te voeren

Tijdens de persconferentie van afgelopen week kondigde het kabinet aan dat de leerlingen op middelbare scholen onderling ook anderhalve meter afstand moeten gaan houden. CNV Onderwijs vindt dat scholen voor het blok worden gezet en roept schoolbesturen dan ook op om de tijd te nemen die nodig is om afstandsbepalingen door te voeren. Dit meldt CNV Onderwijs.

“Om dat op scholen te regelen is meer nodig dan alleen het uit de kast trekken van de aanpassingen die de scholen vóór de zomervakantie al hadden gedaan. Het betekent veel extra werk voor roostermakers, schoolleiders en docenten. Daarom roepen wij scholen op om de tijd te nemen die nodig is om afstandsbepalingen door te voeren.” Aldus Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs. 
 
Het kabinetsbeleid dat alleen examenleerlingen en kwetsbare leerlingen naar school mogen komen en de overige leerlingen online les krijgen blijft ongewijzigd. Woestenberg: “Wij vinden het belangrijk dat “kwetsbaar’ ook passend wordt toegepast en niet hele groepen worden aangewezen.”
 

Veilig

Uit onderzoek dat CNV Onderwijs vorige week hield bleek dat bijna de helft van het onderwijspersoneel –deels- op school werkt. Woestenberg: ‘Het beeld dat iedereen vanuit huis werkt, klopt dus niet. Als er van personeel gevraagd wordt toch op school te werken, dan kan dat alleen als zij dat veilig kunnen doen. De anderhalve meter afstand in het voortgezet onderwijs kan daaraan bijdragen, maar in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en tijdens praktijklessen is er geen anderhalve meter. We weten nu nog niet wat de Britse variant betekent voor de besmettelijkheid. Hier wordt nu onderzoek naar gedaan. Het is erg belangrijk dat er -zeker totdat er duidelijkheid is- voor de mensen op de scholen voldoende goede beschermingsmiddelen op voorraad zijn, zoals medische mondmaskers. Mensen die op locatie moeten werken én dat zelf graag willen zouden extra bescherming moeten kunnen krijgen.‘ 
 

Noodopvang is noodopvang

Verder vindt CNV Onderwijs het belangrijk dat kritisch gekeken wordt of alle kinderen die nu op school zijn, daar ook echt moeten zijn. De noodopvang is bedoeld voor kinderen in kwetsbare (thuis)situaties en voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Woestenberg: “Ik pleit er dan ook voor dat schoolteams kritisch kijken of dat voor alle leerlingen die nu komen ook geldt. Het zou helpen als werkende ouders meer ruimte krijgen om vrije dagen op te nemen, middels een speciaal fonds voor werkgever, zoals CNV eerder deze week bepleitte. CNV roept kabinet en werkgevers op om hiertoe werkbare afspraken te maken.“
 
Door: Nationale Onderwijsgids