geef leerling meer lucht en meer regie in voorbereiding examens

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) plaatst kanttekeningen bij het aangekondigde besluit rond de centrale eindexamens. Voorzitter Nienke Luijckx: “We snappen dat de minister niet ontkomt aan het maken van lastige keuzes. Maar als zijn keuze nu is om het examen zoveel mogelijk normaal door te laten gaan, zet dan in elk geval alles op alles om de examenkandidaten zich zo goed mogelijk te laten voorbereiden. Duidelijkheid is de eerste stap, maar regie in het plannen en ruimte en kansen voor bijspijkeren zijn noodzakelijk. Nog een extra kans om een examen later goed af te sluiten had daar zeker bij gepast.” Dit meldt LAKS.

In de Kamerbrief waarin onderwijsminister Slob uitlegt hoe de examens eruit komen te zien, staat dat alles zoveel mogelijk eruit ziet als andere jaren, om de waarde van het diploma op peil te houden. LAKS-voorzitter Luijckx: “Dat streven is begrijpelijk, want het centraal eindexamen is ook een objectieve test om te laten zien wat je kan. Dat betekent dan wel dat vervolgopleidingen geen extra eisen hoeven te stellen. Wij willen dan ook de garantie dat je na je examen niet na dit zware jaar ook nog tijd moet besteden aan het voorbereiden op extra toelatingstesten.” 
 
Een belangrijke voorwaarde daarvoor is volgens het LAKS dat leerachterstanden in elk geval niet nog verder oplopen. “Er zijn hoe dan ook leerachterstanden en verstoorde voorbereidingen. (…) De minister creëert nu in het programma enige ruimte om vakken op eigen momenten te doen en zo daar de tijd voor te nemen, maar de hulp hierbij kan en moet veel groter. Laat leerlingen echt hun eigen examenrooster bepalen zodat ze waar wenselijk examens kunnen spreiden over de eerste twee tijdvakken en laat leerlingen en docenten samen komen tot een inhaalprogramma op maat.”
 
Zelfs als er meer regie bij de leerling komt te liggen en er intensieve bijspijkerprogramma’s op maat komen, vreest het LAKS de gevolgen van de vooralsnog beperkte aanpassingen. Luijckx: “Zeggenschap in het spreiden van de examens is een eerste stap, maar het had van moed getuigd om ook echt naar de omvang en vorm van de examens te kijken. De tijd is kort, de druk enorm, dus examineer dan bijvoorbeeld alleen de kernvakken centraal.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids