Landelijke Jeugdmonitor 2020: meer jeugdzorg en minder derdejaars vmbo'ers

In 2019 kregen meer jongeren jeugdzorg dan in 2015. Het aandeel jonge kinderen in een bijstandsgezin, derdejaarsleerlingen op het vmbo en jonge geregistreerde verdachten was juist kleiner. De arbeidsdeelname onder jongeren was hoger en hun drankgebruik is in deze periode niet veranderd. Dat meldt het CBS op basis van cijfers over kernindicatoren en jeugdzorggebruik in het vandaag verschenen Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2020.

Op basis van vijf kernindicatoren is in beeld gebracht hoe het in bredere zin met de jeugd gaat, namelijk kinderen die leven in een gezin dat afhankelijk is van bijstand, derdeklas vmbo’ers, werkzame jongeren, jonge geregistreerde verdachten en alcoholgebruik.
 
In 2019 ontvingen 443 duizend jongeren jeugdzorg. Dat is 10 procent van alle jongeren tot 23 jaar. In 2015 was dit 8,5 procent. Eind 2019 waren er 204 duizend kinderen jonger dan 18 jaar die leefden in een bijstandsgezin, dat is 6,1 procent van alle kinderen in die leeftijd. In 2015 was dit 6,6 procent. 
 

Minder vmbo’ers in het derde leerjaar

In het schooljaar 2019/2020 zaten bijna 194 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs. Ruim 51 procent van deze leerlingen zat op het vmbo. In 2015/2016 was dat nog 54 procent. De daling in het aandeel vmbo-leerlingen is vooral te zien bij vmbo-basis. In de loop der jaren is het aandeel leerlingen in vmbo-basis gedaald en in havo en vwo gestegen.
 

Arbeidsdeelname van jongeren in 2019 toegenomen

In 2019 had 68 procent van de 15- tot 27-jarigen betaald werk, dat zijn ruim 1,7 miljoen jongeren. Vanaf 2014 nam het percentage werkzame jongeren gestaag toe. Jongeren die het onderwijs hebben verlaten, zijn vaker aan het werk dan jongeren die nog onderwijs volgen: in 2019 had 83 procent van de niet-onderwijsvolgende jongeren en 62 procent van de onderwijsvolgende jongeren werk. Na het uitbreken van de coronacrisis dit jaar daalde het percentage jongeren met betaald werk in het tweede kwartaal overigens aanzienlijk. In het derde kwartaal is er weer een licht herstel van de arbeidsdeelname zichtbaar onder onderwijsvolgende jongeren.
 
Het aandeel jongeren van 12 tot 25 jaar dat wel eens alcohol heeft gedronken, is in de periode van 2015 tot en met 2019 niet significant veranderd. In 2019 werden bijna 55 duizend jongeren van 12 tot 25 jaar geregistreerd als verdachte van een misdrijf, 1,8 procent van alle jongeren van die leeftijd. Dit is een kleine toename ten opzichte van 2018.
 
Door: Nationale Onderwijsgids