Aantal leerlingen dat thuiszit bijna vier keer meer dan officiële cijfers aangeven

De officiële cijfers geven aan dat momenteel ongeveer 4.000 leerlingen thuiszitten zonder onderwijs. Deze cijfers kloppen bij lange na niet, stelt Oudervereniging Balans. Volgens de vereniging ligt het werkelijke aantal rond de 15.000. Dit meldt VOS/ABB.

Met het onderzoek ‘Thuiszitters Tellen’ heeft Oudervereniging Balans uitgezocht hoeveel leerlingen zonder onderwijs thuiszit, en daaruit blijkt dat het gaat om minstens 15.000 kinderen. De vereniging stelt zelfs dat het werkelijke aantal waarschijnlijk nog veel hoger ligt. Volgens voormalig kinderombudsman Marc Dullaert komt dat doordat steeds meer kinderen vrijstelling krijgen van de leerplicht op basis van artikel 5 onder A van de Leerplichtwet. Dit wetsartikel wordt steeds meer gebruikt als uitweg “om een leerbaar kind niet te hoeven plaatsen”, aldus Dullaert. Volgens hem zijn er scholen die het “nieuw zo nauw nemen” met de zorgplicht. Hij vindt dat de Inspectie van het Onderwijs moet uitzoeken of het onderwijs wel genoeg zijn best doet voor leerlingen met speciale omstandigheden. Een stevig handhavingsbeleid zou veel kunnen oplossen, vindt Dullaert.

Door: Nationale Onderwijsgids