Nog geen duidelijkheid over centrale loting voortgezet onderwijs in Amsterdam

De vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs (OSVO) neemt elk jaar het systeem van centrale loting en matching in het voorgezet onderwijs in Amsterdam onder de loep om de uitkomst voor de leerlingen te verbeteren. Ook dit jaar heeft het OSVO gewerkt aan een aantal scenario’s om het proces van loting en matching te optimaliseren. Op twee scenario’s is ingezoomd. Dit meldt OSVO.

Afgelopen jaar constateerde de vereniging OSVO dat, door het verkleinen van het aanbod aan de voorkant en meer leerlingen die deelnamen, er minder leerlingen op een school in de top 1, 3 en 5 van hun voorkeurslijst terecht zijn gekomen en meer leerlingen in de staart, dat wil zeggen laag geplaatst op een school van hun voorkeurslijst.
 

Scenario’s

De scenario’s zijn tot stand gekomen door te kijken naar een aantal variabelen: a) voorrang voor specifieke groepen leerlingen, b) aantal rondes (hoe snel hebben leerlingen duidelijkheid), c) wel of niet loten per school, d) gelijke kansen voor leerlingen, e) regie bij ouders en leerlingen en f) transparantie.
 
Uitgangspunt is dat de uitkomst significant beter moet, en dan gaat het om de uitkomst met betrekking tot het aantal leerlingen geplaatst in de top 1, top 3 en top 5. Op maandag 14 september heeft de Vereniging OSVO de twee scenario's met elkaar besproken om tot besluitvorming te komen. Tijdens dit overleg is besloten om einde deze week met nieuwe berichtgeving te komen over de Loting en Matching, aldus OSVO.
 

‘Amsterdamse leerlingen eerst’

Eerder werd bekend dat er een plan ligt van OSVO om kinderen uit de randgemeenten pas op scholen in de stad te plaatsen als alle Amsterdamse kinderen al een plek hebben. Hiertegen zijn bijna 4.200 handtekeningen verzameld door initiatiefneemster Ingrid Jongens. “Uitsluiting tijdens de aanmeldprocedure is niet de oplossing."
 
De loting voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam is al langer onderwerp van kritiek. In het verleden zijn er verschillende ouders geweest die naar de rechter stapten omdat ze niet tevreden waren met de plaatsing van hun kind of met de gang van zaken. 
 
De loting vindt overigens niet plaats omdat er in Amsterdam te weinig plek is op scholen. Sommige scholen zijn nu eenmaal populairder dan andere. De leerlingen wordt daarom geadviseerd om minstens twaalf scholen in te vullen op hun lijstje om kans te maken op een goed resultaat. Maar tientallen leerlingen worden jaarlijks buiten de top 5 van hun voorkeur geplaatst.
 
Door: Nationale Onderwijsgids