Handreiking schoolventilatie beschikbaar, pleidooi voor CO2-meter voor leraren

De PO-Raad, VO-raad en Ruimte-OK hebben een handreiking gemaakt over het coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen. Met deze handreiking kunnen scholen (po, (v)so en vo) controleren of het ventilatiesysteem aan de door de RIVM en het Bouwbesluit gestelde vereisten voldoet. Dit melden de PO-Raad, de VO-raad en NPO Radio 1.

De handreiking bevat daarnaast adviezen die van belang zijn voor de gebruikers van de ruimten zoals docenten en leerlingen. Ook staat in de handreiking per categorie ventilatiesysteem tips voor het gebruik hiervan. De Helpdesk VO en kenniscentrum Ruimte-OK kunnen helpen bij vragen of advies over ventilatie.
 

CO2-meter

In NPO Radio 1 zegt de Vlaamse viroloog Marc van Ranst dat België inzet op CO2-metingen. Hij stelt dat het coronavirus binnenshuis naast via lichamelijk contact ook via de lucht verspreid: besmette mensen ademen het virus uit en anderen ademen het weer in. Met leerlingen die bij elkaar in een lokaal zitten, kan dit dus ook gebeuren.
 
Ook sociaal geograaf Maurice de Hond wijst al sinds het begin van de corona-epidemie op verspreiding via de lucht en het belang van ventilatie. "Eigenlijk zou elke leraar uitgerust moeten zijn met een CO2-meter. Dit geeft een goede indruk van hoeveel frisse lucht er is.” Van Ranst en De Hond verwachten beiden dat dit soort CO2-meters de komende tijd populair zullen worden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids