600 Utrechtse leerlingen nemen deel aan zomerschool

Van 10 t/m 27 augustus nemen ongeveer 600 Utrechtse leerlingen van de voorschoolse educatie, primair onderwijs en voortgezet onderwijs deel aan de zomerschool. Tijdens de zomerschool volgen de leerlingen een programma met rekenen en taal, maar ook kunst, cultuur, sport en techniek. Op deze manier krijgen leerlingen de kans om achterstanden in te halen, die ze in de afgelopen maanden hebben opgelopen door onderwijs op afstand. De zomerschool is een initiatief van Utrechtse partners uit het Stadsnetwerk Gelijke Kansen. Dit meldt gemeente Utrecht.

Wethouder Anke Klein (onderwijs): “We willen dat kinderen die in Utrecht op school zitten en een achterstand hebben opgelopen door het onderwijs op afstand vanwege corona of door andere oorzaken, de kans krijgen om dat weer in te halen. Het is voor de kinderen en ouders een intensieve periode geweest. Naast een leerzaam programma is ook hard gewerkt om het voor de leerlingen ook een leuke week te maken, zodat ze bij de start van het nieuwe schooljaar weer zo goed mogelijk mee kunnen doen. Ik ben trots dat in Utrecht zoveel organisaties en vrijwilligers zich nu en de komende tijd willen blijven inzetten om gelijke kansen voor ieder kind te creëren. ”
 

Stadsnetwerk Gelijke Kansen

In het Stadsnetwerk Gelijke Kansen werkt de gemeente Utrecht samen met scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, aanbieders van voorschoolse educatie, middelbare scholen, de hogescholen en de universiteit, samenwerkingsverbanden, Taal Doet Meer, JINC, Move, Big Brother Big Sister, Al Amal, Buurtblinkers, Leren voor de Toekomst, IMC Weekendschool, Stichting Leergeld, Bibliotheek Utrecht, de Vrijwilligerscentrale. Naast deze partijen bieden diverse andere Utrechtse organisaties begeleiding op het gebied van taal en huiswerk aan kinderen/jongeren. De zomerschool is een onderdeel van het Stadsnetwerk net zoals taal- en huiswerkmaatje. De inzet is om naast samenwerking tussen deze partijen ook in beeld te brengen hoe scholen, ouders en andere doorverwijzers blijvend gebruik kunnen blijven maken van het aanbod, en om samen vrijwilligers goed te ondersteunen in hun werk.
 

Meer informatie

Meer informatie over de zomerschool 2020 is te vinden op www.stadsnetwerkgelijkekansen.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids