Wat is de invloed van de piramide van Maslov op het onderwijs?

De piramide van Maslov is een piramide die de behoeftes van de mens ordent. Maslov gaat er in zijn theorie vanuit dat de mens pas streeft naar bevrediging van behoeftes die hoger in de piramide staan, wanneer de behoeftes die lager staan bevredigd zijn. De piramide heeft ook betrekking op het onderwijs. 

Onderaan de piramide staan de primaire biologische behoeften. Dit zijn behoeften waar de mens niet zonder kan, zoals slaap en voeding. In het onderwijs is dit van toepassing wanneer een leerling bijvoorbeeld niet geslapen of gegeten heeft wanneer hij op school arriveert en dit negatieve gevolgen kan hebben, zoals weinig concentratie tijdens de les.
 
Daarboven staat bestaanzekerheid in de piramide. Wat het onderwijs betreft heeft een docent als taak een veilig klimaat in de klas te creëren. Op die manier kan het kind zich het best ontwikkelen in de klas.
 
Daarboven staat sociale behoefte in de piramide. Op school hebben leerlingen behoefte aan saamhorigheid. Wanneer een kind dit niet ervaart, gaat dit vaak gepaard met een gevoel van eenzaamheid.
 
Daarna komt erkenning. Dit is van belang voor een kind. Een leraar heeft als taak een kind bewust te laten worden van de talenten die het heeft en deze te waarderen.
 
Bovenaan de piramide staat zelfontplooiing. Deze behoefte komt pas aan bod wanneer de andere behoeften zo goed als bevredigd zijn. Het gaat om persoonlijke groei en het kunnen ontwikkelen van talenten op eigen initiatief. Leraren hebben de taak de ruimte tot initiatief te onderzoeken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids 
Bron: ThiemeMeulenhoff, mens & samenleving, talentontwikkeling