Scholieren weinig gemotiveerd door online onderwijs

Online onderwijs is voor een ruime meerderheid van bovenbouwleerlingen (vmbo, havo en vwo) niet motiverend. Opletten via een beeldscherm is lastig voor meer dan de helft. Ze zijn sneller afgeleid en missen daardoor het overzicht én grote delen van de uitleg. Tachtig procent van de bovenbouwscholieren vindt online lessen minder boeiend dan fysieke lessen. Vmbo’ers zijn over het algemeen iets positiever over online onderwijs. Dit meldt Qompas.

Ervaringen van scholieren met online onderwijs  

Dat blijkt uit een onderzoek van Qompas, gespecialiseerd in loopbaanontwikkeling, onder ruim 4000 bovenbouwscholieren vmbo, havo en vwo. We hebben scholieren uitgebreid ondervraagd over hoe zij het online onderwijs afgelopen maanden hebben ervaren. 
 

Een kwart kreeg geen feedback op opdrachten 

Spijbelen en sjoemelen met toetsen en opdrachten is online eenvoudig, zegt rond de 70 procent. Opmerkelijk is dat een kwart van de scholieren geen feedback kreeg op ingeleverde opdrachten. 
 

Docenten luisterden naar hun verhalen 

Positief vonden zij dat docenten hun best deden met hen in contact te komen, open stonden voor vragen en luisterden naar hun verhalen. Wel vonden scholieren dat docenten de techniek (beeld geluid, internet en hoe alles werkt) beter op orde moesten hebben. De lessen zelf konden ook korter, duidelijker en met meer variatie.  
 
Door: Nationale Onderwijsgids