Wetsvoorstel om positie medezeggenschap in funderend onderwijs te versterken

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt aan een wetsvoorstel waarmee de positie van de medezeggenschaporganen in het funderend onderwijs versterkt. Ook wordt met dit wetsvoorstel de informatievoorziening aan ouders, leerlingen en personeel verbeterd. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het wetsvoorstel bestaat uit vier verschillende onderdelen. Met het wetsvoorstel:
 
  1. krijgt de medezeggenschapsraad in het funderend onderwijs een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting;
  2. krijgt de ondersteuningsplanraad een instemmingsrecht op de meerjarenbegroting behorende bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs;
  3. wordt het schoolondersteuningsprofiel van de school in het funderend onderwijs jaarlijks vastgesteld en wordt dit onderdeel van de schoolgids;
  4. krijgt de medezeggenschapsraad in het primair onderwijs een adviesrecht bij de vaststelling van de groepsgrootte.
Het voornemen is om de internetconsultatie voor dit wetsvoorstel medio juli te starten. Iedere betrokkene kan dan zijn zienswijze delen via deze webpagina. De internetconsultatie eindigt naar verwachting op 1 september 2020.
 
Door: Nationale Onderwijsgids