Normal_school_opleiding_leerling

Het ministerie van Onderwijs heeft 32,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het oplossen van leerachterstanden die zijn ontstaan door corona. Bijna 25 procent van de middelbare scholen wil aanspraak maken op dit budget. Er is hierdoor niet 32,5 miljoen maar 43,2 miljoen euro nodig. Met het geld krijgen ongeveer 10.000 leerlingen extra ondersteuning. Dit meldt Algemeen Dagblad. 

Scholen moeten de leerachterstanden oplossen met extra lessen. Dit betekent dat vooral scholen met veel praktijkvakken na de zomer langere dagen gaan maken. Leerlingen in de beroeps- of kadergerichte leerweg van het vmbo of een praktijkschool hebben veel praktijklessen en die zijn vaak niet op een afstand te volgen. Hierdoor hebben zij soms een grotere leerachterstand dan leerlingen met veel theoretische vakken.

Extra lesuren, zomerschool of herfstschool

Het beschikbare geld is bedoeld voor extra lesuren, maar mag ook gebruikt worden voor zomer- of herfstscholen. Toch kiezen onderwijsinstellingen het liefst voor extra lesuren. Docenten en leerlingen hoeven dan tijdens de zomervakantie niet komen opdraven en krijgen zo de benodigde rust voor de start van het nieuwe schooljaar.

Hap uit budget tweede helft schooljaar

Hoewel het oorspronkelijke idee was om tijdens een tweede ronde nog eens 32,5 miljoen euro beschikbaar te stellen, gaat een deel van dat budget wegens de vele aanvragen naar de eerste helft van het school. Paul Rosenmöller van de VO-raad hoopt dat scholen ook voor de tweede helft van het schooljaar aanspraak kunnen maken op genoeg geld. 

Door: Nationale Onderwijsgids