Doorstroom vmbo/havo en havo/vwo wettelijk geregeld

Per 1 augustus 2020 kunnen vmbo’ers en havisten doorstromen naar havo of vwo. Dit is geregeld in een nieuwe wet en een besluit doorstroomrecht. Vmbo’ers die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, moeten worden toegelaten tot de havo. Havisten kunnen zonder voorwaarden doorstromen naar het vwo. De nieuwe regelgeving bepaalt ook dat havo- en vwo-scholen in hun doubleerbeleid geen onderscheid mogen maken tussen doorstromers en andere leerlingen. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wat zijn de doorstroomvoorwaarden voor een vmbo-leerling?

Vmbo-leerlingen moeten geslaagd zijn voor het eindexamen met een extra vak naast de vakken die gezamenlijk het eindexamen vormen. Het gaat om bijvoorbeeld Economie, Frans, Maatschappijkunde en Beeldende vorming. Maar ook een vak zoals Informatietechnologie in de gl/tl, dat met een schoolexamen wordt afgesloten, is toegestaan. Het extra vak kan geen beroepsgericht vak zijn, of een schooleigen programma of programmaonderdeel van de school. De keuze voor het extra vak maakt de vmbo-leerling aan het einde van het derde leerjaar, wanneer de leerling nog een breed samengesteld vakkenpakket heeft.
 
De wet en het besluit Gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo gaan op 1 augustus aanstaande in. De wet was al eerder aangenomen door de beide Kamers. Het besluit waarin de doorstroomvoorwaarde wordt geregeld en de inwerkingtreding van beiden is nu gepubliceerd.
 
Door: Nationale Onderwijsgids