Gratis handgel voor middelbare scholen

Om scholen ondersteuning te bieden bij het opstarten, stelt Amazon Nederlands 150.00 flesjes handgel gratis ter beschikking aan middelbare scholen. In het protocol opstart voortgezet onderwijs wordt vermeld dat het voor leerlingen en onderwijspersoneel van belang is hun handen zoveel mogelijk met water en zeep schoon te maken. Omdat dit niet altijd in een klaslokaal mogelijk is, kan schoonmaak met handgel een alternatief zijn. Dit meldt de VO Raad. 

Wanneer schoolbesturen van het aanbod gebruik willen maken, kunnen zij tot uiterlijk 4 juni een mail sturen naar ktellier@amazon.com. De mail dient in het Engels geschreven te zijn. Amazon organiseert de bezorging van de handgel in de week van 8 juni.
 
Meer informatie is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids