Schoolbesturen kunnen laptops aanvragen voor onderwijs op afstand

In verband met het coronavirus zijn de scholen gesloten en krijgen leerlingen onderwijs op afstand. Voor sommige leerlingen is les op afstand niet mogelijk, omdat zij thuis geen laptop, computer of tablet hebben. Om deze leerlingen te helpen is SIVON door het ministerie van OCW gevraagd om laptops aan te schaffen voor scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Zo kan het onderwijs voor alle leerlingen in Nederland doorgaan. Dit meldt Sivon.

Voorwaarden

Alleen schoolbesturen kunnen een aanvraag indienen. Om in aanmerking te komen voor laptops via SIVON moet u aan de volgende voorwaarde voldoen.
 
In overleg met uw gemeente heeft u alle bestaande regelingen en mogelijkheden onderzocht. Ondanks dat is het niet gelukt om extra laptops voor uw leerlingen te krijgen. 
 
Bestaande regelingen of mogelijkheden zijn:  
  1. Laptops uit eigen voorraad verstrekken 
  2. Laptops kopen met eigen middelen 
  3. Laptops aanschaffen via de gemeente of andere bestaande regelingen of fondsen 
 

Aanmelden extra laptops

Voldoet u aan de voorwaarde en wilt u er gebruik van maken? Dan willen we weten hoeveel leerlingen op uw school een laptop nodig hebben omdat zij daar thuis niet over beschikken.  
In het aanmeldformulier kunt u aangeven hoeveel laptops u nodig heeft. Wij ontvangen uw aanmeldformulier uiterlijk donderdag 26 maart om 15.00 uur.  
 
 
Let op: Om zoveel mogelijk scholen te helpen, stelt SIVON in nauwe samenwerking met het ministerie van OCW en de sectorraden een verdeling vast van de beschikbare laptops over het aantal aanmeldingen van schoolbesturen. Sivon kan niet garanderen aan de volledige vraag te kunnen voldoen. 
 

Hoe het werkt

  1. SIVON koopt Windows-laptops en Chromebooks en zorgt dat deze zo snel mogelijk aan het schoolbestuur worden geleverd.  
  2. De laptops worden geleverd inclusief standaardsoftware, lader, hoes en 1 jaar fabrieksgarantie. Eventuele na–configuratie, aanvullende software zoals Office 365, uitlevering aan leerlingen en verzekering is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.
  3. Zo lang onderwijs op afstand nodig is door het coronavirus, krijgt u de laptop in bruikleen. 
Door: Nationale Onderwijsgids