Subsidie voor onderzoek naar vergroting seksuele weerbaarheid onder jongens

Hoe effectief zijn programma’s bedoeld voor het weerbaarder maken van jongens (vmbo- en mbo-niveau) en jongens en jonge mannen met een lichte verstandelijke beperking en voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door of met hen? Pedagogen dr. Daphne van de Bongardt, dr. Maartje Luijk en dr. Joyce Weeland van de Erasmus Universiteit Rotterdam ontvingen van ZonMW een subsidie van bijna 400.000 euro om dit te onderzoeken. Het onderzoeksproject is in samenwerking met Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis en Rutgers, kenniscentrum Seksualiteit. Dit meldt Erasmus Universiteit Rotterdam.

Jongens uit lagere opleidingsniveaus en jongens met een lichte verstandelijke beperking (LVB) hebben verhoogd risico op het vertonen en meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er zijn weinig programma’s voor jongens om dit gedrag te voorkomen en over hun effectiviteit is weinig bekend. In dit interdisciplinaire project toetsen de EUR  en Atria de effectiviteit van twee programma’s van Rutgers: Make a Move (voor jongens met vmbo- en mbo-niveau, 12-18 jaar) en Make a Move+ (voor jongens met een LVB, 14-21 jaar). In deze programma’s leren zij over seksualiteit, relaties en weerbaarheid. Het doel is het bevorderen van gezonde seksuele ontwikkeling (kennis, attituden, vaardigheden), en het respecteren van wensen en grenzen van henzelf en anderen.
 
In dit vierjarige promotie-onderzoek wordt met verschillende methoden zoals vragenlijsten, observaties, en interviews gewerkt. Gekeken wordt hoe, voor wie en onder welke omstandigheden deze programma’s het gewenste effect hebben.
 

Over ZonMW

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. De ZonMW preventie call was specifiek gericht op effectonderzoek naar interventies voor thema’s en doelgroepen waarvoor nog onvoldoende erkende interventies zijn, maar waar wel behoefte aan is.
 
Door: Nationale Onderwijsgids