Normal_rss_entry-217844

Volgens inlichtingenchef Dick Schoof vormt het salafisme geen acute dreiging voor de Nederlandse samenleving. Wel zou het gedachtegoed op lange termijn meer voet aan de grond kunnen krijgen via onder andere scholen. Dit meldt ANP.

Dit zei hij maandag in een verhoor door de Tweede Kamer over ongewenste geldstromen naar moskeeën en islamitische organisaties in Nederland. Hiermee is het onderzoek naar onder andere de moskeeën As-Soennah en alFitrah gestart.
 

Groei van 'salafistische aanjagers' via scholen

Volgens de baas van de Algemene Inlichtingen- en Veilgheidsdienst (AIVD) is er een groei te zien in het aantal 'salafistische aanjagers'. Dit zijn ultraconservatieve aanhangers van de islam die via moskeeën en scholen anti-democratische denkbeelden verspreiden. Ze richten zich vooral op kwetsbare groepen als kinderen en vluchtelingen. Daardoor ontstaat een "parallelle samenleving", die een grote bedreiging vormt voor de democratie, omdat mensen daardoor kunnen vervreemden van de Nederlandse maatschappij.
 
Dat Nederlanders zich hier zorgen over maken is dan ook terecht, aldus Schoof, die tussen 2013 en 2018 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid was.
 

Cornelius Haga Lyceum

De AIVD heeft vorig jaar in zijn jaarverslag vastgesteld dat de radicale islam, waaronder salafisten, steeds meer grip krijgt op het islamitisch onderwijs. Het gaat hierbij vooral om naschoolse lessen, die onder het informele onderwijs. De AIVD heeft de inspectie tot op heden één keer geïnformeerd over mogelijke salafistische invloeden in het reguliere onderwijs. Dat was in het kader van het Cornelius Haga Lyceum.
 
Door: Nationale Onderwijsgids