Onderzoek naar angst en depressiviteitsklachten onder middelbare scholieren in Zwolle

In Zwolle wordt onderzoek gedaan naar angst en depressiviteitsklachten onder middelbare scholieren. Zij zullen enkele jaren gevolgd worden om te onderzoeken wanneer en waarom ze deze gevoelens ontwikkelen en welke schoolse factoren daarbij van belang zijn. Dit meldt de Stentor. 

Steeds meer middelbare scholieren ervaren burn-out-klachten, laat Bert Wienen van het lectoraat Jeugd van de hogeschool Windesheim in Zwolle weten. Het lectoraat heeft daarom onderzoek hiernaar opgezet, samen met de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen. Hiervoor ontvingen zij bijna vier ton subsidie. 
 

Spannende en stressvolle tijden

Bij het onderzoek zijn zes middelbare scholen uit Zwolle betrokken. Tweeduizend leerlingen zullen een vragenlijst invullen. Uit hen wordt een groep van tweehonderd leerlingen geselecteerd. Zij zullen meerdere jaren worden gevolgd. Dat zal via een applicatie gedaan worden, die op bepaalde tijden een vragenlijst stuurt. Dat gebeurt met name op spannende en stressvolle tijden, zoals rond een toetsperiode of bij de overgang van de onder- naar de bovenbouw. 
 

Depressieklachten 

Wat onderzocht wordt, is hoe het kan dat gevoelens van angst of spanning kunnen worden omgezet in depressieklachten. Ook wordt bekeken wat de rol daarbij is van de school, mentor of de thuissituatie. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen wat scholen kunnen ondernemen om deze klachten te stoppen.
 
De conclusies kunnen pas na enkele jaren worden getrokken, maar er wordt een website opgezet waarop de tussentijdse resultaten zullen worden gedeeld. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids