Beste Engelssprekende klas van Nederland gezocht

Is jouw klas net zo goed in Engels als de gemiddelde Nederlander? Zijn jullie kampioen in Engels of blijven jullie hangen op niveau stonecoals English? Dat kan gratis getest worden met de EF SET, een internationale taaltoets. De uitslag is vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld het Cambridge English- of TOEFL-examen. De klassen die meedoen maken kans op 100 euro, te besteden aan bijvoorbeeld een schoolfeest, excursie of schoolreis. Dit meldt Education First. 

De officiële Engelse taaltest EF SET duurt vijftig minuten en meet het luister- en leesniveau. De toets is geschikt voor elke opleiding en jaarlaag: naarmate je meer vragen goed of juist fout beantwoordt, worden de vragen moeilijker of juist makkelijker. Zo kan per leerling goed het niveau gemeten worden.
 

Internationaal erkende uitslag

Na afloop van de toets ontvangen deelnemers het EF SET Certificate™, een overzicht van de Engelse vaardigheden, uitgedrukt in de taalniveaus A1 tot en met C2 van het Europees Referentiekader voor de Talen, het ERK. Op die manier krijgen niet alleen docenten, maar ook werkgevers, universiteiten en bedrijven een beeld van het taalniveau. Onderwijsministeries, maar ook instituten als de Harvard School of Education en de universiteit van Tokio maken gebruik van de toets.
 

Toetssysteem voor leraren

Door klassen elk jaar de toets te laten maken, kan gemeten worden of scholieren voldoende vooruitgang blijven boeken. Omdat de vragen per leerling en per toets verschillen, kan de EF SET gemakkelijk ingehaald of opnieuw gemaakt worden na ziekte of andere omstandigheden.
 
Na afloop van de test ontvangen docenten een op maat gemaakt rapport met daarop de EF SET-scores van de leerlingen, de bijbehorende ERK-niveaus en vergelijkingen met gelijkwaardige groepen scholieren. Zo kunnen eventuele hiaten in de taalkennis vroegtijdig worden opgespoord.
 
Docenten kunnen hun klas(sen) direct gratis aanmelden voor de EF SET via www.ef.nl/kampioenschap.
 
Door: Nationale Onderwijsgids