Normal_werk_studie_studeren_jongeren
Kinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen een actieve rol in de Brabantse politiek. Dat hebben Provinciale Staten besloten. Met het aannemen van dit voorstel gaat de Provincie Noord-Brabant op zoek naar een kindercommissaris, komt er een kindervragenuurtje, een trendbreukenclub en organiseert de provincie een kindertop in 2022. Ook streeft Provinciale Staten ernaar klassen uit alle 188 middelbare scholen te ontvangen op het provinciehuis. Dit meldt Provincie Noord-Brabant.
Met een meerderheid van de stemmen namen de Statenleden het initiatiefvoorstel Kinderen en Democratie van D66 en PvdA aan. Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten opdracht gegeven vóór 1 april 2020 het plan uit te werken. In de ochtend spraken vier jongeren de Statenleden toe.
 
Initiatiefnemers Arend Meijer (D66) en Martijn de Kok (PvdA) over het voorstel: “90 procent van de Nederlandse kinderen heeft het gevoel dat haar of zijn mening niet op prijs gesteld wordt door wereldleiders. Dat gevoel willen we in onze provincie wegnemen door kinderen te betrekken bij democratie. Kinderen verdienen in onze provincie een prominente plaats aan tafel zodat zij mee kunnen praten over hun toekomst.”
 
Voor de uitvoering van de plannen is 150.000 euro beschikbaar gesteld.
 
Door: Nationale Onderwijsgids