Normal_rss_entry-205945

Een grote groep leerlingen, ouders en medewerkers van het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum is maandag naar het gerechtsgebouw in Den Haag gekomen. Het gerechtshof behandelt er in hoger beroep de bezwaren van de islamitische middelbare school tegen een vernietigend rapport van de Inspectie van het Onderwijs.

In de zaal is plaats voor zo'n vijftig mensen. Lang niet alle geïnteresseerden die met bussen naar Den Haag zijn gekomen konden naar binnen, tot zichtbare ergernis van directeur-bestuurder Soner Atasoy. Advocaat Wouter Pors, die de school vertegenwoordigt, toonde begrip voor het ruimtegebrek.

De inspectie schreef in het rapport onder meer dat de school onvoldoende afstand neemt van "personen met een omstreden reputatie" en dat het burgerschapsonderwijs ondermaats is. Verder zou sprake zijn van financieel wanbeheer en zelfverrijking door het bestuur. De school kan zich niet vinden in de kritiek en wilde eerder publicatie van het rapport tegenhouden. De rechtbank ging daar niet in mee.

Geldkraan dicht

Vanwege de kritiek sommeerde minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) het bestuur van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) op te stappen. Omdat dat nog niet is gebeurd, wil Slob de geldkraan dichtdraaien.

Advocaat Pors noemt de zaak uniek. Hij betoogt dat de gemeente en het ministerie de school "met alle mogelijke middelen bestrijden".

Intrekking

Namens de stichting eist Pors intrekking van het rapport. De school erkent dat fouten zijn gemaakt met betalingen, maar stelt dat die zijn hersteld. Pors betoogt dat slechts drie "omstreden personen" die in het rapport worden genoemd op het Haga werken of er vrijwilliger zijn. Ze beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en hebben volgens hem nooit uitlatingen gedaan die in strijd zijn met de wet.

Volgens de raadsman geeft de inspectie een "totaal onbegrijpelijke uitleg van de wet". Hij trok een vergelijking met strenge protestants-christelijke scholen en vroeg zich hardop af of die ook in de problemen zouden komen als daar mensen over de vloer komen die de Nashville-verklaring hebben ondertekend. Daarin wordt onder meer homoseksualiteit afgewezen.

Door: ANP