Normal_class-255620__340

Vanaf het schooljaar 2022-2023 houdt het Jeroen Bosch College op te bestaan. Hiertoe heeft het OMO-bestuur een voorgenomen besluit genomen. Dit voorgenomen besluit is voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van het Jeroen Bosch College. De leerlingen kunnen vanaf dat moment hun schoolloopbaan voortzetten op de nieuwe school van het Rodenborch-College. Dit melden Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en het AD.

Het Jeroen Bosch College kampt al enige jaren met een forse terugloop in het leerlingenaantal. Ook de prognose voor de komende jaren laat in dit opzicht een ongunstig beeld zien voor deze school. Dit heeft ook te maken met een overcapaciteit aan vwo-aanbod in ‘s-Hertogenbosch.
 
De raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs springt al jaren financieel bij. Dit is een onhoudbare situatie. Daarom is besloten om het Jeroen Bosch College te sluiten. De leerlingen van het Jeroen Bosch College worden in 2022 gehuisvest op de nieuwe locatie van het Rodenborch-College. Op deze manier wordt de nieuwe school niet belast met de financiële tekorten van het Jeroen Bosch College.
 

Wat betekent dit voor de leerlingen?

De huidige leerlingen blijven op het Jeroen Bosch College totdat de nieuwe school in 2022 gereed is. Achter de schermen werken docenten aan het nieuwe onderwijsconcept. Beide scholen zorgen voor een soepele overgang over drie jaar. 
 

Wat betekent het voor nieuwe aanmeldingen?

Nieuwe brugklasleerlingen op het Jeroen Bosch College kunnen zich vanaf komend schooljaar alleen nog aanmelden voor het tweetalig onderwijs (TTO). Ook dit voorgenomen besluit is voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van het Jeroen Bosch College. Binnen TTO is het ook mogelijk het Technasium te volgen. Deze leerlingen blijven ook op het Jeroen Bosch College totdat de nieuwe school in 2022 gereed is.
 

P.C. Hooft-prijs

Oud-leraar aan Cornelis Verhoeven ontving op het Jeroen Bosch College de P.C. Hooft-prijs. Verhoeven was jarenlang docent klassieke talen op de school. In 1979 ontving hij in de aula de prijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids