Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Alle GGD’en in Nederland starten vanaf september weer met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. Dit grootschalige vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren in klas 2 en 4, vindt een keer in de vier jaar plaats. Dit meldt RIVM.

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. Het onderzoek vindt elke vier jaar plaats en wordt uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland in samenwerking met GGD GHOR Nederland en het RIVM. GGD’en geven hiermee uitvoering aan de wettelijke taak van gemeenten om de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren. Met de resultaten van het onderzoek wordt beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen. De uitvraag van de tweede landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd vindt plaats van september tot en met december 2019.
 

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019

Alle GGD’en voeren dit grootschalige vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren in klas 2 en 4 op dezelfde wijze uit. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk, regionaal en (waar mogelijk) gemeenteniveau te vergelijken.
 
In de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 zijn vragen opgenomen over ervaren gezondheid, geluk, psychosociale gezondheid, weerbaarheid (opkomen voor jezelf), stress, ingrijpende gebeurtenissen, bewegen, voeding, roken (inclusief e-sigaret), alcoholgebruik, soft drugsgebruik, (cyber) pesten, sexting, sociale mediagebruik, gamen, seksualiteit en achtergrondkenmerken (opleiding, leeftijd, geslacht, en gezinssamenstelling).
 
De eerste resultaten worden in juni 2020 verwacht.
 
Door: Nationale Onderwijsgids