Normal_zon

Voor de derde keer dit jaar wordt Nederland geteisterd door een al dan niet regionale hittegolf. Voor grofweg twee derde van de leerlingen is echter het nieuwe schooljaar aangebroken. Dat betekent peentjes zweten in de schoolbanken. Wanneer kunnen scholen een tropenrooster instellen?

Bij hoge temperaturen kan een school maatregelen nemen. Bijvoorbeeld een tropenrooster instellen met kortere lesuren of lesdagen. De school moet de ouders informeren over een tropenrooster. Hebben de ouders geen opvang voor hun kinderen? Dan moet de school een alternatief programma (opvang) aanbieden tijdens de uren waarop de lessen vervallen.
 
Andere maatregelen zijn:
  • zo kort mogelijk aaneengesloten werken;
  • pauzeren in koele ruimtes;
  • extra ventilatie;
  • veel drinken.
 

Arbowet en tropische temperaturen

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staat geen maximumtemperatuur waarbij nog gewerkt mag worden. Wel geldt dat de temperatuur geen gevaar mag opleveren voor de gezondheid van leraren en leerlingen. Het schoolbestuur moet ervoor zorgen dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Personeel en (ouders van) leerlingen kunnen een beroep doen op de Arbowet.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid