Normal_joint_drugs_wiet_verslaving

Scholen voor voortgezet onderwijs in het Westerkwartier moeten meer actie ondernemen om drugsgebruik en -handel op en rond de scholen te voorkomen. Gemeente en politie zijn van plan om er bij de scholen op aan te dringen om in hun veiligheidsprogramma een paragraaf over dit thema op te nemen. Dit meldt het Westerkwartier.

Volgens locoburgemeester Bert Nederveen is veel meer voorlichting nodig aan de leerlingen over de gevaren van drugs- en ook alcoholgebruik. ,,Scholen moeten erop aandringen bij de jeugd dat zij aan de bel trekken zodra ze zien dat er op of rond de school wordt gedeald’’, zegt hij.
 
In de oude gemeenten vond periodiek overleg plaats tussen jeugdwethouder, politie, burgemeester, jongerenwerk en leerplichtbureau. “De klachten over de drugshandel zijn voor ons reden dit periodieke overleg in de nieuwe gemeente te hervatten. Aanvankelijk wilden we hiermee wachten tot het aantreden van de nieuwe burgemeester in oktober. Het drugsprobleem is zo urgent dat we dit overleg meteen de zomer gaan nieuw leven willen inblazen’’, aldus Nederveen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids