Normal_docent

Er zijn 3 onderwijsbevoegdheden; 1 voor het basisonderwijs en een tweedegraads en eerstegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. Een onderwijsbevoegdheid is te behalen door een door een lerarenopleiding af te ronden aan een hogeschool of universiteit. Dit meldt Rijksoverheid.

Onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs

Met de onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs mag worden lesgegeven in het primair onderwijs. Dus op de basisschool en op scholen voor speciaal basisonderwijs.
 
Het diploma is te behalen na de 4-jarige hbo-opleiding leraar basisonderwijs (pabo). Daarnaast is het mogelijk de lerarenopleiding op academisch niveau te volgen. Na deze opleiding heeft een student 2 diploma's: 1 voor onderwijskunde en 1 voor de pabo.
 

Tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs mag les worden gegeven aan:
 
  • de eerste 3 klassen van de havo en het vwo;
  • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;
  • het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie;
  • het praktijkonderwijs.
 
Een onderwijsbevoegdheid is te behalen door een lerarenopleiding af te ronden aan een hogeschool.
Het is ook toegestaan om met een getuigschrift van de Pabo les te geven in het praktijkonderwijs. 
 

Eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Een leraar in het voortgezet onderwijs geeft les in 1 vak. Bijvoorbeeld Nederlands of geschiedenis. Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid mag lesgegeven worden aan:
 
  • alle klassen van de havo en het vwo;
  • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;
  • het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie;
  • het praktijkonderwijs.
 
De opleiding tot eerstegraads docent kan gevolgd worden aan een hogeschool of universiteit. De opleiding is vooral gericht op het lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo.

 

Onderwijsbevoegdheid met buitenlands diploma

Wanneer iemand een buitenlandse diploma heeft en in Nederland wil lesgeven, moet bij DUO erkenning van de buitenlandse opleiding worden aangevraagd.
 
Door: Nationale Onderwijsgids