Normal_geld

Een onafhankelijke accountant laat weten dat de jaarrekening van het Haga Lyceum in orde is. Dit staat tegenover eerdere berichten van de Inspectie van het Onderwijs, waarin staat dat er sprake is van een financieel wanbeleid. Mede hierom stelde Onderwijsminister Slob dat het bestuur van de school moet opstappen. In het onafhankelijke rapport wordt niet over wanbeleid gesproken. Dit meldt Trouw.

Het schoolbestuur heeft de negatieve berichten over het financiële beleid altijd ontkend en plaatste het goedgekeurde jaarverslag op de website van de school.
 
Ook al lijken de berichten van de Inspectie van het Onderwijs en het rapport van de account elkaar tegen te spreken, het kan ook dat beide partijen gelijk hebben. Financieel wanbeleid hoeft niet te betekenen dat de verklaring van de accountant afkeurend is, mits het jaarverslag een eerlijk beeld geeft. Wanneer de inspectie twijfelt over het beleid van de school, is het relevant dat dit in het jaarverslag benoemd is. Dat is ook gebeurd, omdat het schoolbestuur meerdere pagina’s geschreven heeft over de gesprekken met de inspectie.
 
Bovendien beslist de accountant niet over het al dan niet blijven bestaan van de school, maar kijkt alleen of de school met activiteiten kan doorgaan.
 
Door: Nationale Onderwijsgids