Normal_amsterdamm

De daling van het aantal kinderen in Amsterdam met overgewicht en obesitas lijkt te stagneren. Dat blijkt uit cijfers van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG). Amsterdam roept de landelijke politiek nu op om tot extra maatregelen te komen om obesitas en overgewicht in de stad te bestrijden. In Amsterdam wordt de komende jaren vooral gefocust op kinderen die nog niet naar de basisschool gaan, jongeren op de middelbare school en kwetsbare gezinnen in de aandachtswijken. Dit meldt Gemeente Amsterdam.

Overgewicht bij kinderen is vaak een symptoom van andere problemen in het gezin en de omgeving, zoals armoede, psychische problemen, een taalachterstand of de beschikbaarheid van ongezonde producten in de omgeving waarin je leeft.
 
Amsterdam roept de landelijke politiek en overheid op om tot maatregelen te komen en de stad te helpen bij de bestrijding van overgewicht en obesitas onder kinderen. Het college wil meer armslag hebben om het ongezonde voedselaanbod in de omgeving van kinderen en de marketing van ongezonde producten aan te kunnen pakken.
 
Overgewicht en obesitas leiden tot grote problemen op psychosociaal vlak (pesten, depressie) en op fysiek vlak, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Obesitas zorgt ervoor dat de levensverwachting met 3 tot 5 jaar afneemt.
 
Door: Nationale Onderwijsgids