Logo_logo_ministerie_ocw.svg

SEO Economisch Onderzoek en Oberon voeren momenteel in opdracht van het Ministerie van OCW onderzoek uit naar aanvullend onderwijs (schaduwonderwijs) in het voortgezet onderwijs. In het kader van dit onderzoek hebben vo-scholen 13 juni per e-mail een uitnodiging gehad om een enquête in te vullen over het aanbod aan aanvullend onderwijs op school en samenwerkingen met externe partijen daarbij. Deze enquête is tot uiterlijk 13 juli in te vullen. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Onder schaduwonderwijs wordt in dit onderzoek het aanbod buiten schooltijd verstaan, dat door scholen of andere partijen georganiseerd wordt, met of zonder kosten voor ouders, dat gericht is op het met beter resultaat doorlopen van het reguliere onderwijsprogramma. 
 
De antwoorden van de enquête zullen anoniem verwekt worden. Tevens zal er nooit gerapporteerd worden over individuele scholen. 
 
Het invullen van de enquête neemt ongeveer 15 minuten in beslag en is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids