Normal_geld__biljet__bankbiljet

Het Minsterie van OCW heeft afgelopen maandag 1 juli bekendgemaakt welke voorstellen voor versterking van het techniekonderwijs in het vmbo gesubsidieerd gaan worden. Het Groene Hart Leerpark heeft samen met het Park College en het Scala College uit Alphen aan den Rijn, het Ashram college in Nieuwkoop, het Wellantcollege in Alphen en Boskoop en het Coenecoop College in Waddinxveen een bedrag van € 2.4 miljoen toegewezen gekregen. Dit meldt SCOPE scholengroep.

De scholen hebben samen met het bedrijfsleven in de regio en mboRijnland een ambitieus plan in elkaar gezet, dat ervoor moet zorgen dat het vmbo-lesprogramma in de regio beter aansluit op de vraag naar personeel uit het bedrijfsleven, zodat de leerlingen betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Enthousiasme kweken voor techniek bij de leerlingen, al vanaf het primair onderwijs, is hier een belangrijk onderdeel van. Een belangrijke voorwaarde waaraan het plan moest voldoen, was een bijdrage van het bedrijfsleven in de regio, in de vorm van bijvoorbeeld gastlessen of stageplaatsen.
 
De scholen zullen hebben zes hoofdpunten afgesproken om de verbetering van het techniekonderwijs vorm te geven.
 
  • Er wordt geïnvesteerd in betere faciliteiten en materiaal, zoals in de realisatie van een Bouwacademie in Waddinxveen, modernisering van de leermiddelen op het Wellantcollege en investeringen in het technieklokaal van het Leerpark. 
  • Er komen meer technische keuzevakken op de scholen. Zo gaat het Ashram College in Nieuwkoop samen met het TechniekHuis Nieuwkoop vakken rondom energietransitie en domotica (huisautomatisering) aanbieden. 
  • De banden tussen het onderwijs en bedrijfsleven worden aangehaald. Er komt een regionaal projectleider die activiteiten organiseert en stakeholders samenbrengt.
  • In het vak loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) komt meer aandacht voor techniek, met veel contacten bij bedrijven en meer kansen voor leerlingen om echte ervaringen op te doen in techniek.
  • Er kom een doorlopende leerlijn techniek, waarin leerlingen van vmbo naar mbo2 kunnen doorstromen zonder herhalingen of juist gaten in het programma en met een gegarandeerde instroom op het mbo.
  • Er worden nieuwe keuzevakken ontwikkeld die techniekonderwijs in de theoretische leerweg (tl) van het vmbo promoten. Zo zullen er meer leerlingen instromen in de technische richtingen op niveau mbo-4.
 
Wils van Leijden, directeur van het Groene Hart Leerpark: “Wij hebben erg veel zin om aan de slag te gaan met de actiepunten uit het plan. Het is een unieke samenwerking op het gebied van techniekonderwijs waar onze leerlingen optimaal van gaan profiteren.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids