Normal_zonnepanelen__zonenergie__duurzaam

Op 1 juli 2019 was naar schatting minder dan de helft van de verplichte registraties in het kader van de informatieplicht Wet milieubeheer bij RVO binnen. Ook veel scholen waren te laat. Dit meldt Bouwstenen voor Sociaal.

Dit komt vooral omdat de planning erg krap was en er behoorlijk wat informatie door scholen moest worden verzameld over de energiebesparingsmaatregelen die ze hadden getroffen. Daarbij werden de verplichte maatregellijsten waarover moest worden gerapporteerd pas begin dit jaar gepubliceerd en ging de portal waar de gegevens moesten worden ingevoerd later open dan gepland. Van de 50 tot 60.000 bedrijven (scholen en andere inrichtingen in de zin van de wet) hadden 1 juli ruim 22.000 een rapportage ingediend. 
 

Nog niet alles

Er zijn veel scholen die hun gegevens nog moeten invoeren. Naar verwachting zo’n driekwart van de 4.500 onderwijsinstellingen waarvoor de verplichting geldt. Zij moeten nog aangeven welke energie-maatregelen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend ze getroffen hebben. Daarmee wordt ook duidelijk wat hen nog te doen staat.
 

Invoeren kan nog

De portal blijft nog het hele jaar open. Gegevens invoeren kan dus nog. Vanaf 2 juli 2019 kunnen gemeenten en omgevingdiensten de ingediende rapportages opvragen en gebruiken in hun gesprekken met de betrokken scholen. De omgevingsdiensten kunnen eventueel ook handhavend optreden. Zij hebben hiervoor extra geld van het rijk gekregen.  
 
Door: Nationale Onderwijsgids