Normal_leraar__klaslokaal__klas_

Een brede brugklas, liefst van meer jaren, zodat de keuze voor het onderwijsniveau voor een kind later valt. Amsterdam wil graag dat meer scholen dit aanbieden. Kinderen van verschillende niveaus zitten dan langer bij elkaar in de klas. Dat is leerzaam voor alle kinderen. Bovendien hebben ze langer de tijd om zich te ontwikkelen voordat hun onderwijsniveau vaststaat. Amsterdam trekt 11.4 miljoen uit voor dit soort maatregelen. Dit meldt Gemeente Amsterdam.

Ze moeten ertoe leiden dat alle kinderen gelijke kansen krijgen in het onderwijs. De scholen kunnen bij de gemeente budget aanvragen zodat ze de maatregel kunnen invoeren.
 

Meer tijd om te ontwikkelen

Nu worden kinderen al op 11- of 12-jarige leeftijd in een bepaald onderwijsniveau ingedeeld. En deze indeling heeft grote gevolgen voor de rest van hun schoolcarrière.  Kinderen zouden meer tijd moeten krijgen om zich te ontwikkelen in een brede brugklas, vindt Amsterdam.
 

Beter samenwerken

Scholen kunnen er ook voor zorgen dat binnen- en buitenschoolse ontwikkeling beter op elkaar aansluiten, net als verschillende ondersteunings- en hulpverleningsinstanties rond de school. Want het feit dat dit nu nog niet zo is, versterkt de tweedeling in het onderwijs. Zo weten assertieve en goedopgeleide ouders de weg naar hulpverlening of buitenschoolse activiteiten meestal wel te vinden. Voor ouders met minder opleiding kan dat lastiger zijn.
 

Familie en alles-in-een-scholen

Amsterdam ziet daarom graag meer familiescholen, die het hele gezin ondersteuning bieden. Een andere vorm is een alles-in-een-school, waarop kinderopvang, voorscholen en scholen beter samenwerken. Leerachterstanden of problemen thuis worden dan sneller gesignaleerd en opgepakt.
 
Door: Nationale Onderwijsgids