Normal_examen__stoelen__tafels__eindexamen

Het LAKS roept eindexamenkandidaten op scholen rond het Museumplein in Amsterdam op goed uit te zoeken of hun school bereikbaar is vanmiddag. In verband met de verwachte huldiging van Ajax hebben drie scholen hun examens verplaatst naar een andere locatie. Voor andere scholen in de buurt geldt dat scholieren in ieder geval rekening moeten houden met moeilijkere bereikbaarheid en langere reistijd. Dit meldt het LAKS.

De directe omgeving van het Museumplein is afgesloten voor publiek. De drie scholen die daar gevestigd zijn, het Sweelinck College, het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) en het Barlaeus Gymnasium, laten hun examenkandidaten uitwijken en informeren hen daar zelf over. In een iets bredere schil rond het evenementenplein liggen echter ook een aantal scholen. Kandidaten die daar examen moeten maken, moeten van tevoren goed kijken hoe ze bij hun school komen, of er OV rijdt en of ze eerder van huis moeten gaan. Navraag van het LAKS wees uit dat OV dat uitvalt niet wordt aangepast in de reisplanners zoals 9292.
 
De verantwoordelijkheid voor het goed en rustig laten verlopen van de examens ligt formeel bij de scholen. Het LAKS gaat er vanuit dat zij zich verdiepen in wat daarvoor nodig. Daarnaast rekent het LAKS erop dat de gemeente Amsterdam daarin meehelpt bij het inschatten van de reikwijdte van het geluid en het sturen van mensenstromen. Voor het LAKS zelf is het lastig te beoordelen hoe groot de impact zal zijn. Scholieren kunnen voor vragen terecht bij hun school. Mocht er onverhoopt iets mis (dreigen te) gaan, kan dat uiteraard bij het LAKS gemeld worden via de eindexamenklachtenlijn (030-7900900) of op examenklacht.nl.
 
De verwachte huldiging van Ajax begint donderdagmiddag om 16.00 uur. Vanaf 13.00 uur is het evenemententerrein op het Museumplein toegankelijk voor publiek. Het laatste examen (havo Nederlands) duurt van 13.30 tot 16.30 uur. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids