Normal_toets__tentamen__examen

Middelbare scholen maken zich sterk voor formatieve evaluatie: een nieuwe manier van lesgeven, waarbij de prestaties van leerlingen gemeten worden zonder deze constant te toetsen. Scholen merken op dat veel leerlingen alleen moeite doen wanneer hun huiswerk meetelt voor een cijfer. Hieraan willen ze een einde aan maken. Dit meldt het AD.

Bij deze nieuwe lesmethode zetten leraren bijvoorbeeld in op quizzen of klassikale projecten. Ook stellen ze leerlingen vragen zonder dat daar een cijfer tegenover staat. Hierdoor weten leerlingen beter welke stof ze moeten leren en kunnen leraren bijsturen wanneer ze iets niet begrijpen. Het idee is dat leraren minder tussentijdse overhoringen geven om te oordelen over de kennis van de leerlingen. 
 
Diverse middelbare scholen in Nederland doen mee met het experiment. Ze beseffen dat ze de voortgang van leerlingen te veel laten afhangen van cijfers. Hiermee wordt vooral het korte termijneffect gemeten, omdat het niet duidelijk is of de leerstof wordt onthouden. 
 
Wel vinden scholen het een stap het roer om te gooien. Gerdineke van Silfhout begeleidt van scholen bij formatief evalueren vanuit het SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Zij stelt dat leerlingen ineens bijvoorbeeld drie grote toetsen krijgen, wanneer scholen het aantal toetsen drastisch omlaag zullen halen. “Als ze hiervoor een slecht cijfer halen, gaan ze alsnog onderuit. Dat is voor kinderen heel spannend en veroorzaakt juist veel druk. Te veel toetsen waar veel van afhangt voor de leerling betekent zweten, weten en vergeten.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids