Normal_kind_geld

Om leerlingen in het voortgezet onderwijs meer gelijke kansen te geven, wordt in Amsterdam de komende vier jaar 9,2 miljoen euro uitgetrokken. Een school kan een bedrag tot 120.000 euro extra subsidie per jaar ontvangen wanneer er veel aandacht is voor ouderbetrokkenheid, het aanpakken van achterstanden en leerlingen helpen een hoger niveau te gaan doen. Dit meldt Het Parool.

 

Scholen kunnen met het extra geld meer tijd vrijmaken voor intensievere begeleiding van leerlingen, door onder andere extra taalondersteuning, lessen of begeleiding buiten schooltijd en het organiseren van ouderbetrokkenheid. De school kan zelf de aanpak of activiteit kiezen. 
 
Volgens onderwijswethouder Marjolein Moorman neemt de kansenongelijkheid in het onderwijs steeds meer toe en lopen meer dan 18.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs in Amsterdam het risico op een onderwijsachterstand. Het geld wordt dan ook verdeeld onder middelbare scholen waarbij leerlingen veel kans hebben op achterstanden. Dit gaat vaak om leerlingen die ouders hebben met een lage sociaal economische status, gebaseerd op het opleidingsniveau en het inkomen. Uit onderzoek blijkt dat een lage sociaal economische status een relatie heeft met het risico op onderwijsachterstanden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids