Normal_tweede_kamer

Hoe moet het verder met het Cornelius Haga Lyceum? De Kamer debatteerde donderdag met de ministers Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs), Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Koolmees (Sociale Zaken) over deze islamitische middelbare school in Amsterdam. Dit meldt de Tweede Kamer.

Leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum worden beïnvloed door leraren die contact onderhouden met terroristen, zo heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gemeld. Deze signalen zijn voor de gemeente Amsterdam aanleiding om subsidies te bevriezen en het bestuur te vragen op te stappen. Maar volgens de school zelf gaat het om "ongefundeerde oordelen".

Het lijkt erop dat "richtinggevende personen" op het Cornelius Haga Lyceum een groot deel van de lestijd aan het salafistische gedachtegoed willen wijden. De school geeft antidemocratisch en anti-integratief onderwijs, zo vrezen veel woordvoerders, en tast Nederlandse kernwaarden aan. De vraag is hoe de overheid daarop moet reageren.

Sluiting?

Moet het Cornelis Haga Lyceum gesloten worden? En zo ja, zijn daarvoor dan voldoende wettelijke mogelijkheden?

Helaas lijkt er op dit moment geen wettelijk middel te zijn om tot sluiting over te gaan, stelt Van Meenen (D66) vast. Daarom spoort Rog (CDA) de regering aan om haast te maken met wetgeving die in het regeerakkoord is afgesproken. Minister Grapperhaus is bezig met het uitwerken hiervan.

Een rechtspersoon waarvan het doel in strijd is met de openbare orde, wordt door de rechtbank op verzoek van het Openbaar Ministerie ontbonden. Deze bepaling uit het Burgerlijk Wetboek kan wellicht al worden gebruikt om het Cornelius Haga Lyceum te sluiten, oppert Heerema (VVD). Ook Bruins (ChristenUnie) denkt dat een school die extremistische, antidemocratische denkbeelden verspreidt, hieronder zou kunnen vallen.

De Gemeentewet biedt de burgemeester de mogelijkheid om panden te sluiten als de openbare orde wordt verstoord, zegt Kuiken (PvdA). Ook wijst zij op de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding als mogelijkheid om de school te sluiten.

De school zet aan tot discriminatie van ongelovigen, stelt Hiddema (FvD), en maakt zich mogelijk schuldig aan haatzaaien. Het Openbaar Ministerie kan op grond daarvan actie ondernemen, denkt ook Krol (50PLUS). En als dat niet zo is, zou volgens hem het Wetboek van Strafrecht moeten worden aangepast.

Bestuur

Het gaat om ernstige aantijgingen tegen het bestuur van de school, zegt Azarkan (DENK). Het is goed dat die worden onderzocht, maar het gelijk sluiten van de school gaat hem te ver. Wat doen we in dat geval met de kinderen en ouders?

Een schoolbestuur heeft de plicht om een veilig klimaat voor leerlingen te garanderen, betoogt Westerveld (GroenLinks). Het bestuur van deze school is daar volgens haar niet in geslaagd en zou daarom moeten aftreden. Minister Slob kan zijn aanwijzingsbevoegdheid gebruiken om dat af te dwingen, zo suggereert zij.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie heeft haar werk niet goed kunnen doen op het Cornelius Haga Lyceum, stelt Van Dijk (SP) vast, en is bedreigd door de schoolleiding. Waarom grijpt de minister dit niet aan om de school harder aan te pakken, bijvoorbeeld door de bekostiging te stoppen?

De inspectie is bezig met verdiepend onderzoek op de school, zegt minister Slob. Hij wil de uitkomsten daarvan afwachten. De bekostiging kan opgeschort worden zolang toegang geweigerd wordt, maar de bezoeken van de inspectie zijn weer gestart.

Vrijheid van onderwijs

Artikel 23 van de Grondwet regelt de vrijheid van onderwijs. Iedereen mag een school oprichten en ouders kunnen kiezen voor onderwijs dat is gebaseerd op een religieuze of levensbeschouwelijke visie. Ook islamitisch onderwijs mag rekenen op een actieve bescherming van de overheid, beklemtoont minister Koolmees.

Belemmert de vrijheid van onderwijs de overheid om in te grijpen op een school? Het grondwetsartikel is geen vrijbrief voor slecht onderwijs of voor misbruik, benadrukt minister Slob. De vrijheid van onderwijs is een "parel", zegt Bisschop (SGP). Hij wil misstanden voorkomen door beter toezicht, vooral op basis van de openbare orde.

Islamitisch onderwijs maakt misbruik van de Grondwet, betoogt De Graaf (PVV). De islam is in zijn ogen geen godsdienst maar een totalitaire ideologie. Hij pleit daarom voor een wettelijk verbod op "islamitische uitingen", zoals scholen en moskeeën.

De Kamer stemt op 19 maart over de ingediende moties.