Normal_examen__stoelen__tafels__eindexamen

Naast de verplichte vakken Nederlands, Engels en maatschappijleer kozen vwo-leerlingen die in 2017 slaagden voor hun examen het vaakst voor scheikunde, de havo-geslaagden voor wiskunde A. De gekozen vakken hangen voor een groot deel samen met de keuze voor een profiel. Duits was de meest gekozen tweede vreemde taal. Dit blijkt uit een onderzoek van het CBS op de examendata van 2016/2017.

In 2017 haalden bijna 82.000 leerlingen een diploma van vwo of havo. Naast de voor iedereen verplichte vakken Nederlands, Engels en maatschappijleer kent het vwo nog een verplichting voor wiskunde (A, B of C). Welke vakken de geslaagde leerlingen nog meer volgden hangt voor een groot deel samen met het profiel waarin zij examen deden, maar ook van het aanbod van vakken door de school. Op de havo kozen de geslaagden het vaakst voor het profiel Economie & Maatschappij (42 procent). Op het vwo was een combinatie van de profielen Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid met 36 procent het meest gekozen profiel.
 

Vwo’ers kiezen het vaakst voor scheikunde

In 2017 slaagden ruim 34.000 leerlingen voor hun vwo-diploma. Vwo-leerlingen doen centraal schriftelijk eindexamen in minimaal acht vakken: Nederlands, Engels, een tweede vreemde taal, vier vakken uit het profieldeel en een vak in het vrije deel.
 
Voor de vwo’ers is scheikunde het meest gekozen vak buiten de voor iedereen verplichte vakken: 60 procent van de geslaagden deed examen in dit vak. Duits is de meest gekozen tweede vreemde taal op het vwo met 56 procent. Van de wiskundevakken kozen vwo-geslaagden het vaakst wiskunde B. 
 

Wiskunde A meest gekozen vak havo-geslaagden

In 2017 haalden 47.000 examenkandidaten een havo-diploma. Havo-leerlingen doen centraal schriftelijk eindexamen in minimaal zeven vakken: Nederlands, Engels, profielvakken en een vak in het vrije deel. 
Buiten de vakken in het verplichte deel is wiskunde A het meest gekozen vak op de havo. Twee derde van de havo-geslaagden deed examen in wiskunde A.
 
Voor havo-leerlingen is een tweede vreemde taal alleen verplicht voor leerlingen die het profiel Cultuur & Maatschappij hebben gekozen. De overige leerlingen kunnen een vreemde taal volgen als profielkeuzevak of in het vrije gedeelte. Duits is met 31 procent het meest gevolgd.
 
Meer informatie en aanvullende bronnen zijn te vinden via CBS.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids