Normal_rss_entry-174259

De Onderwijsinspectie komt naar verwachting in juni met een rapport over het Islamitisch Cornelius Haga Lyceum. Dat zegt een woordvoerder van de inspectiedienst woensdag. Er was al een conceptrapport opgesteld, dat eind vorig jaar met het bestuur van de school was gedeeld. Maar wegens de waarschuwing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) besloot de inspectie dat aanvullend onderzoek nodig is.

De NCTV waarschuwde afgelopen zaterdag, op basis van gegevens van de AIVD, dat leerlingen op het islamitische lyceum salafistisch getinte lessen krijgen en dat bestuurders banden hebben gehad met een Tsjetsjeense terroristische organisatie.
 
Actualiteitenrubriek EenVandaag wist de hand te leggen op het conceptrapport. Daarin zou de school positief beoordeeld worden. Zo zou "de kwaliteitszorg en het onderwijsproces op alle onderzochte onderdelen van voldoende kwaliteit zijn". Ook schrijft de inspectie het "een compliment waard te vinden dat bestuur en school, slechts een jaar na de start van de school, alle onderzochte standaarden op voldoende niveau hebben weten te krijgen".
 
De woordvoerder van de Onderwijsinspectie wil niet ingaan op de inhoud van het conceptrapport. Wel zegt hij dat de inspectie bij de toets kijkt naar de onderwijskwaliteiten van instellingen, terwijl andere overheidsdiensten bij hun toezicht meer oog hebben voor "andere factoren".
 
Bestuursvoorzitter Söner Atasoy van de Stichting Islamitisch Onderwijs, waar het lyceum onder valt, heeft de aantijgingen van de NCTV en AIVD op grove wijze weersproken en stuurde een uitnodiging van Halsema terug met een getekende middelvinger.
 

Gemeenteraad Amsterdam verdeeld

Binnen de Amsterdamse gemeenteraad bestaat verschil van mening over wat er moet gebeuren met het Cornelius Haga Lyceum. Een deel van de partijen (VVD, FVD, SP en CDA) vindt dat de school hoe dan ook dicht moet. Bij andere partijen (GroenLinks, D66, PvdA) stuit dat op bezwaren, omdat dan de 176 leerlingen op straat komen te staan. Zij vinden met burgemeester Femke Halsema dat het schoolbestuur moet opstappen en dat de school met toezicht van de Onderwijsinspectie moet kunnen doorgaan.
 
Vrijwel alle partijen benadrukten dat islamitisch onderwijs op zichzelf niet ter discussie staat, omdat het in Amsterdam voorziet in een behoefte en niet antidemocratisch van aard is. Maar in de woorden van SP-fractieleider Erik Flentge: "Het Haga Lyceum is de school die Amsterdam niet wil. Dit is een uitwas van een verouderd schoolsysteem."
 
Door: Nationale Onderwijsgids