Normal_boek__lezen__voorlezen

Wanneer docenten de vrijheid krijgen om maatwerk te leveren in het onderwijs, heeft dit een positieve invloed op de leesvaardigheid van hun leerlingen. Vooral jongens hebben baat bij meer flexibel onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek onder anderhalf miljoen 15-jarigen in 37 landen door onder meer twee sociologen van de Radboud Universiteit. Dit meldt de Radboud Universiteit.


Samen met een Amerikaanse collega zochten Margriet van Hek en Gerbert Kraaykamp naar de oorzaken van achterblijvende onderwijsprestaties van jongens. In alle onderzochte 37 landen blijken jongens namelijk slechter in lezen dan meisjes. Uit het onderzoek blijkt dat de structuur van het onderwijssysteem in een land daarmee te maken heeft. Hoe minder flexibel het onderwijs, des te groter het verschil in leesvaardigheid tussen meisjes en jongens.

Volgens de onderzoekers is het verschil tussen jongens en meisjes in Nederland relatief klein omdat docenten hier relatief veel vrijheid krijgen. De vroege selectie naar onderwijsniveau in Nederland speelt ook een rol. In landen waar kinderen pas op relatief late leeftijd moeten kiezen hebben meisjes een grotere voorsprong in leesvaardigheid.

Meer informatie over het onderwijs op de website van de Radboud Universiteit.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids