Normal_examen__stoelen__tafels__eindexamen

Minister Slob wil ervoor zorgen dat er een betere balans ontstaat tussen de aandacht voor het schoolexamen en voor het centraal examen. Hij stelt onder andere voor om een formeel afrondingsmoment van de schoolexamens in te stellen. Dit schrijft Slob in zijn jaarlijkse brief over de eindexamens binnen het voortgezet onderwijs aan de Tweede Kamer.

Slob wil meer aandacht voor de schoolexamens vanwege de grote examenproblemen van afgelopen schooljaar bij VMBO Maastricht. Hij wijst erop dat scholen daar eerst mee aan de slag moeten. Zelf wil hij voordat de centrale examens beginnen een agenda opstellen waarin kaders en randvoorwaarden voor de kwaliteitsborging van de (school)examens uitgewerkt staan.
 
Ten eerste wil Slob een formeel afrondingsmoment van de schoolexamens introduceren zodat voor leerlingen, ouders en scholen vast staat dat het schoolexamen geheel is afgerond en de leerling aan het centraal examen deel kan nemen. Ook wil hij onderzoeken in hoeverre een examencommissie van een school zou kunnen bijdragen aan de verbetering van de organisatie van het (school)examen. Tenslotte wil hij de positie van de examensecretaris binnen de school versterken zodat zij rol en de daaruit voortvloeiende taken duidelijk is wat betreft de organisatie van de schoolexamens. 
 
De komende maanden zal Slob hierover in gesprek gaan met de betrokken partijen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids