Normal_laks_landelijk_aktie_komitee_scholieren

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is positief gestemd over de aankondiging van minister Arie Slob om wettelijk vast te leggen dat een havo-diploma automatisch toegang gaat geven tot het vwo. De scholierenorganisatie geeft aan dat het belangrijk is voor een doorlopende leerlijn en het wegnemen van verschillen tussen scholen. Volgens het LAKS zitten er echter nog wel een aantal onzekerheden aan vast. Dit meldt het LAKS.

Wegnemen schoolverschillen

Een uniform recht maakt een einde aan de grote verschillen tussen de toelatingseisen die scholen nu stellen. De ene school vraagt om een hoog gemiddelde, een ander het volgen van een extra vak. Aan deze toelatingseisen zitten nogal wat haken en ogen die we goed gaan onderzoeken en waar we kritisch op zijn. 'Het is belangrijk dat scholen geen moeilijke eisen gaan stellen voor bijvoorbeeld het volgen van een extra vak, dan blijft de drempel bestaan' aldus Jordy Klaas, voorzitter LAKS. Het LAKS gaat bij scholieren peilen wat volgens hen goede eventuele aanvullende eisen voor de doorstroom zijn.
 

Leerlingen informeren

Naast die toelatingseisen, hoopt het LAKS vooral dat het ministerie scholen ook zoveel mogelijk gaat helpen om leerlingen te informeren en voldoende te begeleiden bij de overstap. Zo'n toelatingseis is namelijk niet het belangrijkste. Belangrijker zijn docenten die in de leerling geloven en goed begeleiden bij het maken van deze keuze. Klaas: 'Leerlingen moeten al vroeg nadenken over bijvoorbeeld de profielkeuze. Hier kan wat je kiest al belangrijk zijn voor de doorstroom naar het vwo. Daar moet je dan dus al over nadenken.'
 

Laatbloeiers

Voor scholieren die later pas hun plek en niveau vinden, is dit recht volgens het LAKS ook erg belangrijk. Deze zogenoemde 'laatbloeiers' zouden door een doorstroomrecht makkelijker naar een volgend niveau stromen. Voorzitter Klaas: 'Er is geen grote barrière meer voor het stapelen van diploma's.'
 
Het LAKS pleitte al een aantal jaren voor een doorstroomrecht.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids