Normal_geld__biljet__bankbiljet

De subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort is bekendgemaakt. De regeling is bedoeld om schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen te stimuleren om in 2019 gezamenlijk het lerarentekort in de regio aan te pakken. Dit meldt Rijksoverheid.

De regeling is bedoeld voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en lerarenopleidingen die in de regio samenwerken om het lerarentekort terug te dringen. Partijen in de regio bepalen zelf binnen welk geografisch gebied de samenwerking vorm krijgt. Dat kan bijvoorbeeld in arbeidsmarktregio’s.
 
Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de deelnemende partners in de regio een plan van aanpak in met bijbehorende begroting. Hierin staat wat zij in 2019 gaan ondernemen om het lerarentekort in hun regio aan te pakken.
 
De subsidie voor een plan van aanpak in het primair of voortgezet onderwijs bedraagt maximaal 250.000 euro per regio. Indien bij het voortgezet onderwijs ook het mbo deelneemt, wordt een extra subsidie van 75.000 euro verstrekt. Voor sectoroverstijgende aanvragen van het primair en voortgezet onderwijs gezamenlijk is maximaal 500.000 euro per regio beschikbaar, met opnieuw de mogelijkheid van een extra subsidie van maximaal 75.000 euro als het mbo deelneemt. Voorwaarde voor toekenning van subsidie is dat er sprake is van cofinanciering.
 
De aanvraag kan vanaf 15 januari 2019 tot en met 31 augustus 2019 worden ingediend via www.dus-i.nl. Voor 2019 is in totaal 9 miljoen euro beschikbaar: 4,5 miljoen euro voor het primair onderwijs en 4,5 miljoen euro voor het voortgezet onderwijs en mbo.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids