Normal_child-3045363__340

In Rotterdam Zuid wordt door gemeente en rijk in totaal 260 miljoen euro geïnvesteerd om het leven in de wijken te verbeteren op het gebied van onderwijs, wonen, werken, veiligheid en cultuur. Ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Richard Moti (wethouder Nationaal Programma Rotterdam Zuid, NPRZ) ondertekenden daartoe de Regio Deal Rotterdam Zuid. Dit meldt Rijksoverheid.

Minister Schouten: “De afgelopen maanden is er door alle betrokken partijen hard gewerkt om deze Regio Deal te realiseren. Het resultaat mag er zijn. De komende jaren gaan we aan het werk om de bewoners van Rotterdam Zuid een beter perspectief te bieden. Iedereen in Nederland verdient goed onderwijs, kans op een leuke baan en een veilige leefomgeving. De komende jaren gaan wij samen met de gemeente Rotterdam en het NPRZ aan de slag om het welzijn en de welvaart van Rotterdammers op Zuid te verbeteren.”

Wethouder Moti: "Het college van Rotterdam is erg blij dat het kabinet heeft besloten om extra geld uit te trekken voor Rotterdam Zuid. Een groot deel daarvan komt ten goede aan onderwijs en meer kansen op werk. Daarmee kunnen we voor een heuse doorbraak zorgen om het leven voor onze bewoners op Zuid en hun kinderen significant beter te maken."

In 2011 is door de gemeente Rotterdam, private partijen en de Rijksoverheid het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) gestart. In dit programma ligt de nadruk op onderwijs, wonen, werken, veiligheid en cultuur. Op het gebied van onderwijs worden de ontwikkelkansen vergroot voor kinderen en zal er een betere aansluiting op de arbeidsmarkt zijn. Bijvoorbeeld binnen de techniek en zorg. Voor mensen in de bijstand wordt geïnvesteerd in leer-werktrajecten en opstapbanen. Daarbij ligt het accent op de sectoren haven, techniek & bouw en zorg.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids