Normal_klaslokaal345

Van de bevolking van Nederland (bijna 17,3 miljoen mensen) was begin dit jaar 28 procent beneden de 25, een kleine vijf miljoen dus. Dat staat in het het Jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor van het CBS. De groep jonger dan 25 zal de komende tien jaar afnemen met bijna 100.000, terwijl het aantal jongeren met een migratieachtergrond in diezelfde groep zal blijven groeien. Dit meldt ANP.

Eind 2017 leefden in Nederland 228.000 minderjarigen in een bijstandsgezin. Dat is bijna 7 procent van alle minderjarigen. Dat aantal is voor het eerst sinds 2009 gedaald: het waren er vorig jaar bijna 3000 minder dan in 2016.

Het aantal jongeren dat jeugdhulp krijgt, is tussen 2015 en 2017 toegenomen, vooral doordat wijk- en buurtteams van gemeenten met meer jongeren aan de slag gingen: in 2017 ging het om 82.000 jongeren, in 2015 waren het er nog 37.000.

De daling van het aantal jongeren heeft ook gevolgen voor het onderwijs. Onderwijsminister Slob gaf vorige week aan dat er in 2020 12 procent minder scholieren naar het voortgezet onderwijs zullen gaan dan nu. Hij zegt dat scholen niet moeten gaan concurreren, maar moeten gaan samenwerken om de leeringekrimp het hoofd te bieden.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids